Skip to main content
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Dlatego też, w przypadku kradzieży lub zagubienia ww. dokumentów należy bezzwłocznie:
 1. Dokonać zastrzeżenia w Systemie  Dokumenty Zastrzeżone - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami lub przez internet na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod
 2. Powiadomić Policję - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
 3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej i wyrobić nowy dokument - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dokumenty Zastrzeżone (dawna nazwa MIG DZ) - prowadzona przez Związek Banków Polskich we współpracy z Policją, baza danych o skradzionych i zagubionych dokumentach takich jak:

 • dowody osobiste
 • dowody tymczasowe
 • paszporty polskie i zagraniczne
 • prawa jazdy
 • książeczki wojskowe i marynarskie
 • dowody rejestracyjne pojazdów
 • czeki krajowe i zagraniczne

Więcej informacji: http://dokumentyzastrzezone.pl/

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

Znajdziesz nas też tutaj