Skip to main content
 • Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na Państwa rachunkach stosujemy, jako Bank, rozwiązania spełniające wymogi ciągle rosnących standardów bezpieczeństwa.
Zachęcamy do korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, z kart bankowych i innych dynamicznie rozwijających się usług bankowych, ale w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
Dlatego też prosimy, abyście Państwo stosowali w praktyce wymienione poniżej podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej!

 • loguj się przez stronę internetową banku www.silesiabank.pl
 • nie wchodź na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nienależących do banku - cyberprzestępcy chcą pozyskać Twój login i hasło! - wyświetlają fałszywy ekran logowania do systemu bankowości internetowej;
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://;>
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa, którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki – Certyfikat potwierdza, że strona jest zaufana;
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile/telefony dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. loginu, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych;
 • nie przesyłaj mailem żadnych danych typu login, hasło, numery kart kredytowych, itp.;
 • Bank nigdy nie prosi o zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci certyfikatów e-security - jeśli otrzymasz prośbę o pobranie takiego oprogramowania, np. na swój telefon – natychmiast skontaktuj się z bankiem - to próba oszustwa!
 • przed potwierdzeniem operacji uważnie przeczytaj SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz, że numer rachunku, na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem;
 • unikaj przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej, albo uważnie skontroluj wklejany numer rachunku i porównaj go z oryginalnym, kopiowanym numerem - złośliwe oprogramowanie na Twoim komputerze może sprawić, że w oknie przelewu wkleisz numer rachunku przestępcy;
 • nie przechowuj loginu i hasła w tym samym miejscu i nie udostępniaj ich innym osobom;
 • dla podwyższenia bezpieczeństwa dostępu do rachunku zmieniaj okresowo hasło do bankowości elektronicznej SBI eBankNet (np. co 30 dni);
 • korzystaj tylko z bezpiecznej sieci internetowej – nie loguj się z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych) – otwarte sieci bezprzewodowe np. w galeriach handlowych są zwykle darmowe, jednak logowanie się do swojego banku, kiedy jesteś podłączony do takiej sieci to spore ryzyko – nieograniczony dostęp i brak zabezpieczeń to łatwy cel dla hakerów;
 • na bieżąco aktualizuj system operacyjny (np. Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 • stosuj oryginalne oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbaj o ich bieżącą aktualizację;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze zachowaj szczególną ostrożność, a zwłaszcza nie instaluj i nie uruchamiaj oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • nie otwieraj podejrzanych e-maili i załączników – wiadomości i pliki z nieznanych źródeł stanowią potencjalne zagrożenie – dlatego, jeśli istnieją wątpliwości co do pochodzenia e-maila,  natychmiast go usuń;
 • zawsze kończ pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem pod numerem telefonu 32 358 97 41 lub 32 358 97 42.

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej!

 • chroń swój PIN do karty i hasło do aplikacji mobilnej mSilesiaBank – nie zapisuj ich, a w szczególności nie w telefonie;
 • nie udostępniaj swojego telefonu osobom trzecim – oddając telefon do serwisu odinstaluj aplikację;
 • zainstaluj (jeśli nie masz) w swoim telefonie legalny program antywirusowy;
 • nie instaluj w telefonie oprogramowania z niezaufanych źródeł;
 • wyłącz "Bluetooth", jeśli z niego nie korzystasz;
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile/telefony dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych;
 • w przypadku zagubienia - kradzieży telefonu, postępuj tak samo, jak w przypadku utraty karty  - dla bezpieczeństwa ZASTRZEŻ KARTĘ!

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych!

 • bezwzględnie chroń swój PIN do karty (najlepiej zapamiętaj)  - nie noś go w portfelu, nie zapisuj w telefonie;
 • unikaj prostej kombinacji cyfr kodu PIN (np. 1111, 1234...);
 • jeśli możesz, co jakiś czas zmieniaj kod PIN;
 • nigdy i nikomu nie podawaj kodu PIN - banki i organizacje kartowe nigdy nie proszą o podanie PIN-u za pośrednictwem e-maila, infolinii czy serwisów bankowości internetowej;
 • wypłacając pieniądze w bankomacie zwróć uwagę, czy w jego wyglądzie coś nie odbiega od standardu;
 • unikaj bankomatów w słabo oświetlonych i mało uczęszczanych miejscach;
 • zakrywaj dłonią wpisywany PIN;
 • w przypadku zablokowania się karty nie przyjmuj pomocy od innych – zgłoś telefonicznie fakt zablokowania karty do Banku;
 • zawsze proś o wydruk potwierdzenia wypłaty - ułatwi on ewentualną reklamację transakcji;
 • ustaw indywidualne dzienne limity gotówkowe  (wypłata w bankomacie) oraz bezgotówkowe (płatności w punktach usługowo-handlowych i w Internecie);
 • jeśli płacisz w Internecie - włącz usługę 3D-secure – dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowych;
 • regularnie przeglądaj historię transakcji i wyciągi z konta;
 • w przypadku kradzieży lub zgubienia karty bezzwłocznie ją ZASTRZEŻ! - postąp tak również wtedy, gdy masz uzasadnione podejrzenia, że PIN bądź dane karty zostały poznane przez osoby trzecie.

Zastrzeżenia karty możesz dokonać na klika sposobów:

 • telefonicznie w Infolinii Grupy BPS -  tel.:+48 86 215 50 50 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart  - tel.:+48 828 828 828,
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • za pośrednictwem portalu kartowego dostępnego pod adresem www.kartosfera.pl
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich o nasilających się atakach na użytkowników smartfonów "Złośliwe oprogramowanie na smartfony z systemem operacyjnym Android" oraz inne artykuły z cyklu Bezpieczny Bank

Znajdziesz nas też tutaj