Bankowość elektroniczna

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje bankowość elektroniczną w dwóch wariantach:

eCorpoNet - przeznaczony jest dla Klientów z sektora MŚP z rozbudowaną księgowością, dużą bazą kontrahentów, wielopoziomową akceptacją płatności. Dostęp do konta bankowego z dowolnego miejsca przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Internetu.

Logowanie do systemu odbywa poprzez stronę Banku: www.silesiabank.pl
 

Podstawowe usługi świadczone przez Bank w systemie eCorpoNet to:

 • udostępnianie informacji o stanie środków na rachunku/rachunkach Klienta,
 • udostępnianie historii rachunków bankowych (za rok bieżący i ubiegły),
 • udostępnianie wyciągów bankowych,
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewów, stałych zleceń, zleceń w systemie Sorbnet),
 • składanie zleceń dewizowych,
 • definiowanie przelewów dla płatności okresowych, szablony płatności i bazę kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
 • zakładanie i likwidowanie lokat,
 • udostępnianie informacji o stanie przesłanych zleceń – zakres i wielkość zrealizowanych przez Bank płatności w danym dniu,
 • doładowanie telefonu komórkowego na kartę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcje wykonywane przez Internet wymagają autoryzacji. W zależności od preferencji Użytkownika dostępne są tdwa sposoby autoryzacji operacji – kod przesyłany drogą SMS lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

eBankNet – przeznaczony dla Klientów  - mikroprzedsiębiorstw oraz z sektora MŚP z uproszczoną księgowością, z jednym poziomem akceptacji płatności.

Logowanie do systemu odbywa poprzez stronę Banku: www.silesiabank.pl
lub bezpośrednio pod adresem:  https://ebn.silesiabank.pl

Jeśli chcesz, aby logowanie przebiegało bez wymaganej autoryzacji kodem sms, możesz dodać komputer, laptop lub telefon do urządzeń zaufanych. Ze względów bezpieczeństwa takie rozwiązanie rekomendujemy tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem tego urządzenia. W każdej chwili w zakładce Mój Profil - Bezpieczeństwo, możesz wycofać urządzenie z zaufanych.

Korzystając z systemu bankowości elektronicznej zyskujesz:

 • komfort i oszczędność czasu - możliwość składania dyspozycji bez wychodzenia z domu,
 • dostęp do konta bankowego z dowolnego miejsca przez 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • prostotę i wygodę użytkowania,
 • niższe opłaty za przelewy,
 • gwarantowaną poufność informacji i pewność zabezpieczeń.

Podstawowa funkcjonalność systemu:

 • sprawdzanie stanu rachunków oraz ich historię
 • składanie poleceń przelewów, w tym stałych zleceń
 • składanie zleceń dewizowych
 • definiowanie przelewów
 • zakładanie i likwidowanie lokat
 • bieżące sprawdzanie statusu zleceń
 • uzyskiwanie informacji w formie SMS o wybranych zdarzeniach
 • doładowanie telefonu komórkowego na kartę
 • składanie przelewów natychmiastowych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcje wykonywane przez Internet wymagają autoryzacji kodem przesyłanym drogą SMS.

Na urządzenia mobilne przeznaczona jest wersja strony "lite" pod adresem: https://m.silesiabank.pl

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej!

 • loguj się przez stronę internetową banku www.silesiabank.pl
 • nie wchodź na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nienależących do banku - cyberprzestępcy chcą pozyskać Twój login i hasło! - wyświetlają fałszywy ekran logowania do systemu bankowości internetowej;
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://;>
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa, którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki – Certyfikat potwierdza, że strona jest zaufana;
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile/telefony dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. loginu, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych;
 • nie przesyłaj mailem żadnych danych typu login, hasło, numery kart kredytowych, itp.;
 • Bank nigdy nie prosi o zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci certyfikatów e-security - jeśli otrzymasz prośbę o pobranie takiego oprogramowania, np. na swój telefon – natychmiast skontaktuj się z bankiem - to próba oszustwa!
 • przed potwierdzeniem operacji uważnie przeczytaj SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz, że numer rachunku, na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem;
 • unikaj przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej, albo uważnie skontroluj wklejany numer rachunku i porównaj go z oryginalnym, kopiowanym numerem - złośliwe oprogramowanie na Twoim komputerze może sprawić, że w oknie przelewu wkleisz numer rachunku przestępcy;
 • nie przechowuj loginu i hasła w tym samym miejscu i nie udostępniaj ich innym osobom;
 • dla podwyższenia bezpieczeństwa dostępu do rachunku zmieniaj okresowo hasło do bankowości elektronicznej SBI eBankNet (np. co 30 dni);
 • korzystaj tylko z bezpiecznej sieci internetowej – nie loguj się z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych) – otwarte sieci bezprzewodowe np. w galeriach handlowych są zwykle darmowe, jednak logowanie się do swojego banku, kiedy jesteś podłączony do takiej sieci to spore ryzyko – nieograniczony dostęp i brak zabezpieczeń to łatwy cel dla hakerów;
 • na bieżąco aktualizuj system operacyjny (np. Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 • stosuj oryginalne oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbaj o ich bieżącą aktualizację;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze zachowaj szczególną ostrożność, a zwłaszcza nie instaluj i nie uruchamiaj oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • nie otwieraj podejrzanych e-maili i załączników – wiadomości i pliki z nieznanych źródeł stanowią potencjalne zagrożenie – dlatego, jeśli istnieją wątpliwości co do pochodzenia e-maila,  natychmiast go usuń;
 • zawsze kończ pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem pod numerem telefonu 32 358 97 41  lub  32 358 97 42.

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich o nasilających się atakach na użytkowników smartfonów "Złośliwe oprogramowanie na smartfony z systemem operacyjnym Android" oraz inne artykuły z cyklu Bezpieczny Bank.