Rachunki bieżące

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach prowadzi rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, spółdzielni, samorządów, jednostek samorządowych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, związków zawodowych. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych i wykonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością. Oprócz rachunku podstawowego Bank oferuje rachunki pomocnicze oraz na wyodrębnione cele (np. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Za pośrednictwem rachunku złotowego można przeprowadzać również rozliczenia walutowe. Na życzenie Klienta Bank oferuje do rachunku dostęp do bankowości internetowej – eBanknet, informację telefoniczną lub SMS, kartę płatniczą. Opłaty za prowadzenie rachunku dostępne są w Taryfie Opłat i Prowizji.