Lokaty standardowe

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje lokaty Standard o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz lokaty Progresja o zmiennym, przyrastającym przez 12 miesięcy oprocentowaniu. Lokaty Standard o zmiennej stopie procentowej zakładane na okresy od 6 miesięcy są lokatami rentierskimi, co oznacza, że odsetki udostępniane są do wypłaty w okresach kwartalnych w trakcie trwania okresu umownego. Dla podmiotów posiadających rachunek bieżący z dostępem do bankowości internetowej eBankNet udostępniono możliwość samodzielnego zakładania lokat, premiowaną najwyższym oprocentowaniem dla danej lokaty zgodnie z Tabelą Oprocentowania. Termin utrzymania lokaty może być dostosowany do indywidualnych wymagań