Kredyt obrotowy

Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje przedsiębiorcom kredyt obrotowy w rachunku kredytowy. Ma on charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy. Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać ściśle z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez Klienta. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy.