Rachunek walutowy

Rachunek walutowy jest idealnym rozwiązaniem dla Klientów otrzymujących stałe wpływy z zagranicy, z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty czy zwrotu podatku. Rachunek umożliwia gromadzenie środków, a także przeprowadzanie rozliczeń w walucie. Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo operacji na koncie.

Podstawowe informacje o rachunku walutowym:

  • rachunki prowadzone są w EUR, USD, GBP,
  • z rachunku można przeprowadzać rozliczenia w walucie,
  • rachunek oprocentowany jest zgodnie z obowiązującą Tabelą oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów indywidualnych.

Szczegóły dotyczące oprocentowania oraz opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego znajdują się w dokumentach:

  • Rachunek walutowy - usługi reprezentatywne - do pobrania tutaj
  • Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - do pobrania tutaj
  • Oprocentowanie rachunków i lokat dla Klientów indywidualnych - do pobrania tutaj
  • Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych - do pobrania tutaj