IKE

Konto IKE służy do gromadzenia oszczędności, które w przyszłości uzupełnią naszą emeryturę. To bezpieczna forma długoterminowego oszczędzania, bez ponoszenia zbędnego ryzyka inwestycyjnego. Kosztem niewielkich wyrzeczeń można można uzbierać pokaźny kapitał na przyszłość.

Największą zaletą IKE jest możliwość chronienia swoich oszczędności przed podatkiem od zysków kapitałowych, a także dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem Belki).

Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone jest w formie lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki dopisywane są na koniec roku kalendarzowego. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto emerytalne, a roczna suma wpłat nie może przekroczyć kwoty ogłaszanej raz na rok przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w „Monitorze Polskim” i publikowanej w Komunikacie Banku.

Minimalna kwota pierwszego wpływu na konto IKE nie może być niższa niż 100 zł.

Wysokość oprocentowania znajduje się w „Tabeli oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów Indywidualnych”