Lokaty standardowe

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje swoim Klientom lokaty o stałej i zmiennej stopie procentowej. W stałej ofercie posiadamy:

  • lokaty Standard o zmiennej stopie procentowej
  • lokaty Standard o stałej stopie procentowej
  • lokaty Standard z możliwością dokonywania dopłat o zmiennej stopie procentowej
  • lokaty Progresja Extra o progresywnym oprocentowaniu.

Lokaty Standard o zmiennym oprocentowaniu zakładane na okresy od 6 miesięcy są lokatami rentierskimi, co oznacza, że odsetki udostępniane są do wypłaty w okresach kwartalnych w trakcie trwania okresu umownego.

Dla osób posiadających rachunek ROR z dostępem do bankowości internetowej istnieje możliwość samodzielnego zakładania lokat, premiowana najwyższym oprocentowaniem dla danej lokaty zgodnie z Tabelą Oprocentowania.

Środki na lokatach mogą być objęte zapisem na wypadek śmierci.

Środki zdeponowane w Banku podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równej równowartości 100.000 EUR. 

Zapraszamy również do skorzystania z oferty naszych "promocyjnych lokat".