Skip to main content
 • Rozporządzenie BMR

  Rozporządzenie BMR

  W związku z wdrożeniem przez nasz Bank Rozporządzenia BMR dotyczącego wskaźnika referencyjnego (WIBOR), w oparciu o który ustalane jest oprocentowanie zmienne Państwa kredytu, proponujemy Państwu zawarcie bezpłatnego aneksu, w którym ustalimy, co stanie się z oprocentowaniem Państwa kredytu, jeżeli dojdzie do istotnej zmiany sposobu wyznaczania tego wskaźnika lub zaprzestania jego publikowania. W przypadku chęci zawarcia takiego aneksu, prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

  Czym są wskaźniki referencyjne?

  Są to wskaźniki, takie jak np. WIBOR, stosowane są na rynkach finansowych, na podstawie których banki obliczają oprocentowanie np. kredytów lub lokat. Wskaźniki opracowywują niezależni od banków administratorzy zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane, zewnętrzne dane. Wartość wskaźnika referencyjnego jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

  Nasz Bank stosuje wskaźniki referencyjne z grupy wskaźników WIBOR – są to wskaźniki opracowywane i publikowane przez administratora, którym jest GPW Benchmark S. A. pozostający pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźników dostępne są na stronie ich administratora: https://gpwbenchmark.pl

  Ze stosowaniem wskaźników referencyjnych wiążą się ryzyka, m. in.:

  • administrator wskaźnika może wprowadzić zmiany w metodzie jego opracowywania,
  • administrator wskaźnika może zaprzestać jego opracowywania w sposób trwały lub czasowy.

  Ryzyka te są niezależne od Banku, ale Bank musi być przygotowany do wykonania umowy w sytuacji, gdy te ryzyka się spełnią. To, co stanie się z Państwa umową kredytową w przypadku wprowadzenia istotnych zmian sposobu wyznaczania wskaźnika referencyjnego lub w przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, powinno wynikać z umowy, dlatego też zalecamy Państwu zawarcie aneksu wdrażającego postanowienia umowne regulujące te kwestie.

  Możliwe jest też, że nowy wskaźnik referencyjny zostanie wyznaczony przez instytucje publiczne – Rozporządzenie BMR uprawnia Komisję Europejską lub krajowy organ do wyznaczenia tzw. zamiennika dla znikającego wskaźnika, jednak obecnie zamiennik taki nie został wyznaczony w stosunku do WIBOR-u.

  Czym jest i co zmieniło Rozporządzenie BMR?

  Na skutek doświadczeń kryzysu finansowego lat 2008 – 2009 Komisja Europejska opracowała standard wyliczania i stosowania wskaźników referencyjnych, który został wdrożony w ramach Rozporządzania BMR.

  Rozporządzenie BMR – pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 z późniejszymi zmianami

   

  Rozporządzenie BMR ma na celu wprowadzenie bardziej rzetelnych, wiarygodnych i przejrzystych zasad opracowywania i stosowania wskaźników referencyjnych – w związku z tym określa m. in. obowiązki i zasady działania administratorów oraz podmiotów, które przekazują administratorom dane do wyliczenia wskaźników. Aby wskaźnik referencyjny mógł być stosowany w umowie kredytu, musi być spełniony szereg warunków, m. in. jego administrator musi zapewnić zgodność wskaźnika z Rozporządzeniem BMR, administrator wskaźnika musi posiadać zezwolenie odpowiedniego organu (w Polsce – Komisji Nadzoru Finansowego) oraz musi opracować, ujawnić i powinien aktualizować, w zależności od potrzeby, metodologię wyznaczania wskaźnika referencyjnego.

  Co się zmieni w mojej umowie po zawarciu aneksu?

  Sposób obsługi Państwa umowy kredytu po podpisaniu aneksu nie zmieni się. Spłata kredytu powinna być realizowana, jak dotychczas, w sposób określony w umowie. Aneks wprowadzi zasady, według których będziemy postępować na wypadek istotnej zmiany sposobu opracowywania wskaźnika referencyjnego mającego zastosowanie do Państwa umowy lub na wypadek zaprzestania jego opracowywania.

  Co się stanie, jeżeli nie zawrę aneksu?

  Jeżeli nie dojdzie do istotnej zmiany sposobu wyznaczania ani nie dojdzie do zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego mającego zastosowanie w Państwa umowie, to nic się nie stanie, jeżeli jednak dojdzie do jednej z tych sytuacji, mogą powstać wątpliwości co do sposobu wykonania Państwa umowy kredytu, co może utrudnić jej dalsze niezakłócone wykonywanie – dlatego też zalecamy Państwu zawarcie odpowiedniego, bezpłatnego aneksu.

  Centrala Banku

  40-064 Katowice, ul. Kopernika 5
  Godziny otwarcia:od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 17:00
  Telefon: +48 32 358 97 00, 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa Klienta

  Telefon: +48 32 358 97 12 - 15
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Kredyty detaliczne

  Telefon: +48 32 358 97 21 - 22
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego

  Telefon: +48 32 358 97 27 - 29
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wsparcie informatyczne

  Telefon: +48 32 358 97 41, +48 32 358 97 42, +48 34 329 83 37

  Reklama i marketing

  Telefon: +48 32 358 97 68
  Mobilny: +48 786 864 453
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Oddział Chorzów
  41-500 Chorzów, ul. Żeromskiego 4
  Telefon: +48 32 241 67 72,    +48 32 249 27 44

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.15 - 15.45
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.15 - 15.45
  Czwartek 9.30 - 17.00
  Piątek 8.15 - 15.45
  Oddział Imielin
  41-407 Imielin, ul. Imielińska 83a
  Tel.:  +48 32 225 60 18 lub +48 32 225 57 03
  Tel. kom.:  +48 503 063 574

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 9.45 - 17.00
  Wtorek 8.00 - 15.15
  Środa 9.45 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.15
  Piątek 8.00 - 15.15
  Filia Ligota
  40-719 Katowice - Ligota, ul. Zadole 24-26
  Telefon: +48 32 204 63 95

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.00 - 15.30
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 9.30 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.30
  Piątek 8.00 - 15.30
  Filia Nikiszowiec
  40-423 Katowice - Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia 4
  Telefon: + 32 353 40 04     lub   +48 32 353 40 05

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.00 - 15.30
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 9.30 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.30
  Piątek 8.00 - 15.30
  Filia Piotrowice
  40-645 Katowice - Piotrowice, ul. Łętowskiego 32b
  Telefon: +48 32 202 54 64

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.00 - 15.30
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 9.30 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.30
  Piątek 8.00 - 15.30
  Oddział Zawiercie
  42-400 Zawiercie, al. Sikorskiego 26
  Telefon:   +48 32 672 29 43

  zTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 9.30 - 17.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.30 - 16.00
  Czwartek 8.30 - 16.00
  Piątek 8.30 - 16.00
  Filia Poręba
  42-480 Poręba, ul. Chopina 2/3
  Telefon: +48 32 677 12 39,   +48 32 677 21 71

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 9.30 - 17.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.15 - 15.45
  Czwartek 8.15 - 15.45
  Piątek 8.15 - 15.45
  Filia Ogrodzieniec

  42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
  Telefon: +48 32 673 20 67

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek    8:10 - 16:30

  W pozostałe dni tygodnia zapraszamy do Oddziału w Zawierciu.

  Oddział Kłomnice
  42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 32
  Telefon:  +48 34 329 83 37

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  od poniedziałku do piątku,  od  7:30 do 15:00

  Wsparcie informatyczne

  Telefon: +48 34 329 83 37
  Oddział Kęty

  32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16

  ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

  Telefon:  33 844 85 00,    33 844 85 10,   33 844 85 08

  KREDYTY DETALICZNE

  Telefon: 33 844 85 10

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.30 - 16.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.30 - 16.00
  Czwartek 9.30 - 17.00
  Piątek 8.30 - 16.00
  Filia Nowa Wieś
  32-651 Nowa Wieś, ul. Oświęcimska 52A
  Telefon:   +48 33 845 05 44

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek 7.30 - 15.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.30 - 16.00
  Czwartek 9.30 - 17.00
  Piątek 8.30 - 16.00
  Znajdziesz nas też tutaj