• Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

    Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

    Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

    Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

    Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

    Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

    Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

    Kto może wystąpić o wsparcie?

    Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

    • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
    • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
    • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
      • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł);
      • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę).

    W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.

    Wzór wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

    Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia

    Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

    • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
    • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
    • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
    • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

    Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

    • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
    • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
    • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

    Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:

    zbyciu przedmiotu kredytowania;
    zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
    podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
    utracie statusu bezrobotnego;
    zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.

    Zwrot wsparcia

    Zwrot wsparcia rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.
    Informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekaże Ci bank, który udzielił kredytu.

    Centrala Banku

    40-064 Katowice, ul. Kopernika 5
    Godziny otwarcia:od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 17:00
    Telefon: +48 32 358 97 00, 
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Obsługa Klienta

    Telefon: +48 32 358 97 12 - 15
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Kredyty detaliczne

    Telefon: +48 32 358 97 21 - 22
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego

    Telefon: +48 32 358 97 27 - 29
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Wsparcie informatyczne

    Telefon: +48 32 358 97 41, +48 32 358 97 42, +48 34 329 83 37

    Reklama i marketing

    Telefon: +48 32 358 97 68
    Mobilny: +48 786 864 453
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Oddział Chorzów
    41-500 Chorzów, ul. Żeromskiego 4
    Telefon: +48 32 241 67 72,    +48 32 249 27 44

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 8.15 - 15.45
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 8.15 - 15.45
    Czwartek 9.30 - 17.00
    Piątek 8.15 - 15.45
    Oddział Imielin
    41-407 Imielin, ul. Imielińska 83a
    Tel.:  +48 32 225 60 18 lub +48 32 225 57 03
    Tel. kom.:  +48 503 063 574

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 9.45 - 17.00
    Wtorek 8.00 - 15.15
    Środa 9.45 - 17.00
    Czwartek 8.00 - 15.15
    Piątek 8.00 - 15.15
    Filia Ligota
    40-719 Katowice - Ligota, ul. Zadole 24-26
    Telefon: +48 32 204 63 95

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 8.00 - 15.30
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 9.30 - 17.00
    Czwartek 8.00 - 15.30
    Piątek 8.00 - 15.30
    Filia Nikiszowiec
    40-423 Katowice - Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia 4
    Telefon: + 32 353 40 04     lub   +48 32 353 40 05

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 8.00 - 15.30
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 9.30 - 17.00
    Czwartek 8.00 - 15.30
    Piątek 8.00 - 15.30
    Filia Piotrowice
    40-645 Katowice - Piotrowice, ul. Łętowskiego 32b
    Telefon: +48 32 202 54 64

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 8.00 - 15.30
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 9.30 - 17.00
    Czwartek 8.00 - 15.30
    Piątek 8.00 - 15.30
    Oddział Zawiercie
    42-400 Zawiercie, al. Sikorskiego 26
    Telefon:   +48 32 672 29 43

    zTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 9.30 - 17.00
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 8.30 - 16.00
    Czwartek 8.30 - 16.00
    Piątek 8.30 - 16.00
    Filia Poręba
    42-480 Poręba, ul. Chopina 2/3
    Telefon: +48 32 677 12 39,   +48 32 677 21 71

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 9.30 - 17.00
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 8.15 - 15.45
    Czwartek 8.15 - 15.45
    Piątek 8.15 - 15.45
    Filia Ogrodzieniec

    42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25

    Telefon:   +48 32 673 20 67

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Praca Filii w okresie od 12.06.2023r. do 31.12.2023r.:

    • poniedziałki, od 8:10 do 16:30
    • czwartki, od 7:40 do 15:00

    W pozostałe dni tygodnia zapraszamy do Oddziału w Zawierciu.

    Oddział Kłomnice
    42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 32
    Telefon:  +48 34 329 83 37

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    od poniedziałku do piątku,  od  7:30 do 15:00

    Wsparcie informatyczne

    Telefon: +48 34 329 83 37
    Oddział Kęty

    32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16

    ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

    Telefon:  33 844 85 00,    33 844 85 10,   33 844 85 08

    KREDYTY DETALICZNE

    Telefon: 33 844 85 10

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek 8.30 - 16.00
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 8.30 - 16.00
    Czwartek 9.30 - 17.00
    Piątek 8.30 - 16.00
    Filia Nowa Wieś
    32-651 Nowa Wieś, ul. Oświęcimska 52A
    Telefon:   +48 33 845 05 44

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek 7.30 - 15.00
    Wtorek 9.30 - 17.00
    Środa 8.30 - 16.00
    Czwartek 9.30 - 17.00
    Piątek 8.30 - 16.00
    Znajdziesz nas też tutaj