Skip to main content

Zmiany w Regulaminie kredytowania

08-09-2022

Informujemy, że z dniem 1 września 2022r. zmianie uległ Regulamin kredytowania działalności gospodarczej przez Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach oraz Regulamin kredytów detalicznych w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach.

 

Zmiany obejmują wprowadzenie definicji Rozporządzenia BMR i Wskaźnika referencyjnego oraz usunięcie definicji WIBOR. Zmianie uległ także paragraf dotyczący ogólnych zapisów oprocentowania.

 

Dodatkowo w Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej zmieniony został zapis w par. 21 ust. 2 pkt 6 dotyczący możliwości zmiany Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych, mający zastosowanie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, wspólników spółek cywilnych i osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą.

Znajdziesz nas też tutaj