Skip to main content
  • Aktualności
  • Podsumowanie roku 2023, czyli Zebranie Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach

Podsumowanie roku 2023, czyli Zebranie Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach

14-06-2024

W dniu 12.06.2024r. w Katowicach w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Stalexport” w Katowicach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach podsumowujące działalność w roku ubiegłym. Zaprezentowano również cele  i kierunki działania na najbliższy okres. Wypracowany zysk w wysokości 8,5 mln zł netto przekazano na zwiększenie funduszy własnych Banku.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku i jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Banku oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.

Zarząd Banku podziękował Radzie Nadzorczej, wszystkim Klientom i Członkom oraz Pracownikom za pomyślny rok 2023.

 

ZP 12062024 1

Znajdziesz nas też tutaj