• Aktualności
  • Podsumowanie roku 2021 w Śląskim Banku Spółdzielczym "Silesia" w Katowicach

Podsumowanie roku 2021 w Śląskim Banku Spółdzielczym "Silesia" w Katowicach

29-06-2022

img 20220628 wa0006                                            

27 czerwca 2022r. odbyło się Zebranie podsumowujące działalność Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach w 2021 roku.

Zebranie pozytywnie oceniło działalność Banku w minionym roku. Jednomyślnie zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także dokonano oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej oraz jednomyślnie udzielono absolutorium władzom Banku.

Zysk netto za rok 2021 przekazany został w całości na fundusz zasobowy.

W roku ubiegłym Bank angażował się w działania charytatywne i wspierał działalność społeczną oraz kulturalno-oświatową poprzez bankową Fundację „Silesia Hominibus”. Działania Fudacji są kontynuowane w roku bieżącym.

 

img 20220628 wa0005

        img 20220628 wa0007 

          img 20220628 wa0008 

Znajdziesz nas też tutaj