Z głębokim żalem zawiadamiamy

15-11-2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

 

Ś.P.

JANA MILC

 

długoletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłomnicach obecnie w strukturze Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.

Jan Milc był aktywnym działaczem społecznym, wieloletnim kronikarzem oraz członkiem OSP KSRG Kłomnice, pełnił również funkcję radnego Powiatu Częstochowskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 listopada, o godzinie 14:00

w Kościele Św. Marcina w Kłomnicach.

 

 

                                                                                   Z wyrazami smutku,

                                                                               Zarząd i Rada Nadzorcza

                                                       Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach

Znajdziesz nas też tutaj