Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 5 września 2022r. zmarł

 

Ś.P.

EDWARD WYRWA

 

długoletni Dyrektor i Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Katowicach.

Prezes Wyrwa aktywnie działał dla dobra spółdzielczości bankowej. Umocnił pozycję naszego Banku, był twórcą jego dynamicznego rozwoju.

Wśród licznych aktywności pełnił również funkcje członka Rady Nadzorczej Banku Zrzeszającego, początkowo Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego, a następnie Banku Polskiej Spółdzielczości, był Wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Jasienicy.

W zmarłym tracimy wielkiego człowieka – spółdzielcę i społecznika.

 

                                                                                   Z wyrazami smutku,

                                                                               Zarząd i Rada Nadzorcza

                                                       Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 9 września o godzinie 12.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 27 stycznia w Będzinie. Odprowadzenie urny z prochami zmarłego nastąpi na cmentarz parafialny przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie.