Skip to main content
 • Aktualności
 • Informacja w sprawie zwołania Zebrania Grup Członkowskich

Informacja w sprawie zwołania Zebrania Grup Członkowskich

08-05-2024

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach, działając na podstawie § 36 ust. 6 Statutu, informuje o zwołaniu Grup Członkowskich, które odbędą się w następujących terminach:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Chorzów - w dniu 17 maja 2024 roku, o godzinie 11:00 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie, ul. Lompy 13,
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Imielin - w dniu 17 maja 2024 roku o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie, ul. Imielińska 92,
 3. Zebranie Grupy Członkowskiej Katowice - w dniu 20 maja 2024 roku, o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
 4. Zebranie Grupy Członkowskiej Kęty - w dniu 21 maja 2024 roku, o godzinie 11:00 w Sali bankietowej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kętach, ul. Mickiewicza 11a.

Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos. Zebranie Grupy Członkowskiej jest prawomocne i posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Banku numer 24/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku przynależność Członków Banku do poszczególnych grup ustalona została w sposób następujący:

 1. Grupa Członkowska Chorzów obejmująca członków zamieszkujących następujące miasta: Chorzów, Bytom, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie oraz powiaty: gliwicki i tarnogórski.
 2. Grupa Członkowska Imielin obejmująca członków zamieszkujących następujące miasta i gminy: Imielin, Chełm Śląski, Mysłowice, Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy.
 3. Grupa Członkowska Kęty obejmująca członków będących byłymi udziałowcami Banku Spółdzielczego w Kętach o ile nie zgłosili woli uczestniczenia w Zebraniach Grup Członkowskich właściwych według swego miejsca zamieszkania a zamieszkałych w miastach i gminach: Andrychów, Bielsko-Biała, Czaniec, Czechowice-Dziedzice, Czernichów, Gilowice, Juszczyn, Kęty, Klecza Dolna, Kojszówka, Kozy, Kraków, Łazy, Łodygowice, Międzybrodzie Bialskie, Nidek, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Porąbka, Przytkowice, Sosnowiec, Targanice, Tychy, Warszowice, Wilamowice, Zaborze, Żory.
 4. Grupa Członkowska Katowice obejmująca członków zamieszkujących następujące miasta i gminy: Katowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Jaworzno oraz miasta i gminy, właściwe dla pozostałych członków Banku, których miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej znajduje się poza terenem określonym dla Grup Członkowskich Chorzów, Imielin i Kęty.

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej

I. Grupa Członkowska Chorzów, Grupa Członkowska Imielin, Grupa Członkowska Kęty:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem obrad grupy członkowskiej.
 3. Omówienie spraw oraz projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym:
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach,z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, realizacji wniosków i postulatów poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz informacja o pracy Oddziału,
  • przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na rok 2024,
  • sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.
 1. Dyskusja i przyjęcie wniosków,
 2. Zamknięcie Zebrania.

II. Grupa Członkowska Katowice:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem obrad grupy członkowskiej.
 3. Informacja o wygaśnięciu mandatu przedstawiciela Grupy Członkowskiej Katowice na Zebranie Przedstawicieli Banku wskutek zrzeczenia się mandatu wraz z informacją o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały o odstąpieniu od wszczęcia procedury wyborczej.
 4. Omówienie spraw oraz projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym:
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach,z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, realizacji wniosków i postulatów poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz informacja o pracy Oddziału,
  • przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na rok 2024,
  • sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.
 1. Dyskusja i przyjęcie wniosków,
 2. Zamknięcie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy członków do wzięcia udziału w zebraniu.

                                                                                                              Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA”  w Katowicach               
                                                                                  

 

Znajdziesz nas też tutaj