Informacja w sprawie zwołania Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach, działając na podstawie § 36 ust. 6 Statutu, informuje o zwołaniu Grup Członkowskich, które odbędą się w następujących terminach:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Chorzów -  w dniu 01 czerwca 2022 roku, o godzinie 12:00 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie, ul. Lompy 13,
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Imielin -     w dniu 01 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie, ul. Imielińska 92,
 3. Zebranie Grupy Członkowskiej Katowice - w dniu 30 maja 2022 roku, o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
 4. Zebranie Grupy Członkowskiej Kęty -         w dniu 02 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:00 w Sali bankietowej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kętach,
  ul. Mickiewicza 11a..

Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos. Zebranie Grupy Członkowskiej jest prawomocne i posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Banku numer 28/2022 z dnia 12 maja 2022 roku przynależność Członków Banku do poszczególnych grup ustalona została w sposób następujący:

 1. Grupa Członkowska Chorzów obejmująca członków zamieszkujących następujące miasta: Chorzów, Bytom, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie oraz powiaty: gliwicki i tarnogórski.
 2. Grupa Członkowska Imielin obejmująca członków zamieszkujących następujące miasta i gminy: Imielin, Chełm Śląski, Mysłowice, Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy.
 3. Grupa Członkowska Kęty obejmująca członków będących byłymi udziałowcami Banku Spółdzielczego w Kętach o ile nie zgłosili woli uczestniczenia w Zebraniach Grup Członkowskich właściwych według swego miejsca zamieszkania a zamieszkałych w miastach i gminach: Andrychów, Bielsko-Biała, Czaniec, Czechowice-Dziedzice, Czernichów, Gilowice, Juszczyn, Kęty, Klecza Dolna, Kojszówka, Kozy, Kraków, Łazy, Łodygowice, Międzybrodzie Bialskie, Nidek, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Porąbka, Przytkowice, Sosnowiec, Targanice, Tychy, Warszowice, Wilamowice, Zaborze, Żory.
 4. Grupa Członkowska Katowice obejmująca członków zamieszkujących następujące miasta i gminy: Katowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Jaworzno oraz miasta i gminy, właściwe dla pozostałych członków Banku, których miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej znajduje się poza terenem określonym dla Grup Członkowskich Chorzów, Imielin i Kęty.

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem obrad grupy członkowskiej.
 3. Omówienie spraw oraz projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym:
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach,z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, realizacji wniosków i postulatów poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz informacja o pracy Oddziału,
  • przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na rok 2022,
  • sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.
 1. Dyskusja i przyjęcie wniosków,
 2. Zamknięcie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy członków do wzięcia udziału w zebraniu.

                                                                                                              Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA”  w Katowicach