Autoryzacja aplikacji mobilnej (mSilesiaBank) w sieci Orange

Orange zmienił tymczasowo konfigurację sieciową.
Prosimy Klientów o zmianę ustawień w telefonie.

Ustawienia telefonu > Połączenia > Sieci komórkowe > Nazwy punktów dostępu > dodaj > ustawić wartości:
-Nazwa: orange (dowolna)
-APN: internet
-Nazwa użytkownika: internet
-Hasło: internet
-Protokół APN: IPv4
-Protokół roamingu APN: IPv4
(reszta parametrów bez zmian) > Zapisz > Zaznaczyć nowy punkt

Przepraszamy, powyższa sytuacja nie wynika z winy Banku.