Karta płatnicza

Karta Visa Bussiness debetowa jest międzynarodową karta płatniczą umożliwiającą dostęp do środków na rachunkach poprzez:

  • dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA
  • dokonywanie płatności na odległość, tj. płatności w Internecie, za zamówienia telefoniczne, pocztowe oraz dokonywania transakcji zbliżeniowych
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA
  • wypłaty gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA
  • sprawdzenie w bankomatach wysokości dostępnych środków

Karta wydawana jest na 3 lata, aktywacja karty następuje za pomocą kodu PIN w bankomacie. Kartę wydaje się Posiadaczowi rachunku lub innemu Użytkownikowi wskazanemu przez Posiadacza. Do rachunku może być wydana dowolna ilość kart, z zastrzeżeniem, że dla jednego Użytkownika przypisana jest jedna karta. Wysokość dziennych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych ustalana jest przez Klienta.  W celu ochrony środków na rachunku kartę należy chronić przed dostępem osób niepowołanych, nigdy nie podawać kodu PIN w korespondencji oraz przechowywać go w miejscu bezpiecznym, nigdy razem z kartą.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1630
1 USD3.6591
1 CHF3.6644
1 GBP4.6139
więcej