Indywidulane konto emerytalne - IKE

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje Klientom Indywidualne Konto Emerytalne - IKE.

Konto IKE służy do gromadzenia oszczędności, które w przyszłości uzupełnią naszą emeryturę. To bezpieczna forma długoterminowego oszczędzania, bez ponoszenia zbędnego ryzyka inwestycyjnego i dużych kosztów. Kosztem niewielkich wyrzeczeń można można uzbierać pokaźny kaptał na przyszłość.

Największą zaletą IKE jest możliwość chronienia swoich oszczędności przed podatkiem od zysków kapitałowych, a także dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem Belki).

IKE prowadzone jest w formie lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki dopisywane są na koniec roku kalendarzowego. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto emerytalne, a roczna suma wpłat nie może przekroczyć kwoty ogłaszanej raz na rok przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w „Monitorze Polskim” i publikowanej w Komunikacie Banku.

Minimalna kwota pierwszego wpływu na konto IKE nie może być niższa niż 100 zł. Wysokość oprocentowania znajduje się w „Tabeli oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów Indywidualnych” - aktualnie wynosi 3,00%

Kursy walut

Kursy walut2018-07-17 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1705
1 USD3.5538
1 CHF3.5493
1 GBP4.6935
więcej