Indywidulane konto emerytalne - IKE

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje Indywidualne Konto Emerytalne służące do gromadzenia oszczędności uzupełniających przyszłą emeryturę.

Konto IKE prowadzone jest w formie lokaty o zmiennym oprocentowaniu z dopisem odsetek na koniec roku kalendarzowego. Odsetki te zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. podatku Belki). Każda osoba może posiadać tylko jedno konto emerytalne, a roczna suma wpłat nie może przekroczyć kwoty ogłaszanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w „Monitorze Polskim” i publikowanej w Komunikacie Banku, minimalna kwota pierwszego wpływu nie może być niższa niż 100 zł. Wysokość oprocentowania znajduje się w „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych” - aktualnie wynosi 3,00%

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej