Gwarancje COSME

Silesia Bank ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

Podstawowe parametry gwarancji COSME:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP, m. in. sektora rolno-spożywczego, w tym również rolników indywidualnych,
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,
  • opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji,
  • gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

Zapraszamy do placówek Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.