Usługa JSMSBankNet

Usługa jsmsBankNet polega na przesyłaniu komunikatów, w formie krótkich wiadomości tekstowych SMS, na telefon komórkowy. Usługa dostępna jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzięki niej, można kontrolować swoje finanse bez potrzeby odwiedzania Banku, czy korzystania z internetu.

Z usługi, na pisemny wniosek, mogą skorzystać osoby posiadające w naszym Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz firmy, które założyły rachunek bieżący. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie telefonu komórkowego, działającego w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora

Korzystając z usługi jsmsBankNet można dostawać powiadomienia dotyczące:

  • salda na początek dnia
  • zmiany salda
  • wystąpieniu debetu
  • otrzymania wpłaty na rachunek
  • historii operacji
  • zbliżającego się terminu spłaty raty kredytu
  • kończącej się lokacie

Udostępnienie usługi jest bezpłatne. Oplata za każdy wysłany przez bank SMS pobierana jest zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji i na dzień sporządzania niniejszej informacji wynosi 0,25 zł.