Rachunek Oszczędne Konto

Oszczędne Konto – to rachunek oszczędnościowy przeznaczony dla tych, którzy chcą regularnie oszczędzać i częściej wpłacać niewielkie kwoty. Oszczędne konto sprawdza się także w roli funduszu rezerwowego, po który można sięgnąć w dowolnym momencie. Rachunek jest odpowiednim miejscem dla oszczędności "na czarną godzinę", z których można uzupełniać saldo na koncie osobistym. Niezbędnym warunkiem jest posiadanie rachunku ROR w naszym Banku.

Oszczędne Konto oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej. Każda wpłata na rachunek powiększa kwotę, od której są naliczane odsetki. Odsetki od zgromadzonych na nim środków naliczane są co miesiąc.

Posiadacz Oszczędnego Konta może elastycznie dysponować zgromadzonymi pieniędzmi – może – bez utraty odsetek – wypłacać je w dowolnym momencie. Trzeba tylko pamiętać, że druga i kolejne wypłaty w miesiącu łączą się z koniecznością zapłacenia prowizji.

Szczegóły dotyczące oprocentowania oraz opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie rachunku Oszczędne Konto znajdują się w dokumentach: