Kredyt konsolidacyjny

 • Pierwsza rata zamiast wielu? Rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny!

  • z możliwością skonsolidowania zadłużenia w Silesia Bank
  • oprocentowanie WIBOR 6M + marża Banku
  • marża stała w całym okresie kredytowania

  Wysokość marży i prowizji uzależniona jest od ryzyka banku dla danej transakcji kredytowej, kwoty kredytu, okresu kredytowania oraz proponowanego zabezpieczenia.

  Z możliwością uzyskania kwoty dodatkowej w wysokości uzależnionej od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

  Skonsolidować można terminowo obsługiwane kredyty/pożyczki z tytułu:

  • kredyt/pożyczka gotówkowa;
  • kredyt/pożyczka samochodowa;
  • limit w karcie kredytowej;
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
  • kredyt/pożyczka hipoteczna;
  • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
  • kredyt studencki;
  • kredyt na zakup papierów wartościowych;
  • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;
  • inny kredyt celowy nie ujęty powyżej.
 • Oprocentowanie:

  Kredyt konsolidacyjny do 150 000,00 zł, zabezpieczony hipotecznie, dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV) *:

  - LTV do 50% WIBOR 6M + marża 6,60 p.p.
  - LTV powyżej 50% do 70% WIBOR 6M + marża 6,65 p.p.
  - LTV powyżej 70% do 80% WIBOR 6M + marża 6,70 p.p.

  Kredyt konsolidacyjny powyżej 150 000,00 zł, zabezpieczony hipotecznie, dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV)*:

  - LTV do 50% WIBOR 6M + marża 6,40 p.p.
  - LTV powyżej 50% do 70% WIBOR 6M + marża 6,50 p.p.
  - LTV powyżej 70% do 80% WIBOR 6M + marża 6,60 p.p.

  * dla kredytów z okresem kredytowania dłuższym niż 10 lat podwyższa się marżę o 0,20 p.p

  Prowizja: 1,50%

  Udzielenie kredytu oraz ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

 • Reprezentatywny przykład kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką na lokalu mieszkalnym w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 6M, na konsolidację posiadanych zobowiązań kredytowych. Kalkulacja została sporządzona na dzień 21 lipca 2022r.

  1. Cel kredytu : konsolidacja posiadanych  zobowiązań kredytowych
  2. Kwota kredytu:  170 000,00 PLN
  3. Okres kredytu:   180 miesięcy
  4. Oprocentowanie kredytu: zmienne 14,15%,  stanowiące sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 6M (7,35% z dnia 30.06.2022r.) i stałej w całym okresie kredytowania marży Banku wynoszącej 6,80%
  5. Prowizja: w wysokości 1,5 % od kwoty kredytu, co stanowi kwotę 2 550,00 - dla Klientów nieposiadających rachunku ROR w  Silesia Banku
  6. LTV(relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 76%
  7. Płatny w 180miesięcznych równych (annuitetowych) ratach.179 rat w wysokości  2 282,92 PLN i ostatnia 180 rata w wysokości  2 507,56 PLN.
  8. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Generali Mój Dom (z oferty Banku) wynosi 3 660,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości  244,00 PLN.
  9. Inne koszty:  
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN

  Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

  1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 15,96%
  2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 170 000,00 PLN
  3. Całkowita kwota do zapłaty: 417 379,24 PLN
  4. Całkowity koszt kredytu: 247 379,24 PLN na co składają się:
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • prowizja za udzielenie kredytu: 2 550,00 PLN
   • odsetki: 241 150,24 PLN
   • koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 21.07.2022r.: 3 660,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny lokalu mieszkalnego ( operatu szacunkowego), gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta

  Ryzyko zmiennej stopy procentowej

  Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 6M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu. Zmiana stopy referencyjnej  powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

 • Obowiązkowym ubezpieczeniem do kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń we współpracy z firmą Generali T.U. S.A. Możliwe jest również zawarcie polisy z innym ubezpieczycielem, akceptowanym przez Bank, pod warunkiem spełnienia minimalnych kryteriów ochrony ubezpieczeniowej.