Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

 • Potrzebna większa gotówka na wymarzony cel? Sprawdź kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie!

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • niska prowizja
  • długi okres kredytowania - do 20 lat!
  • stała marża w całym okresie kredytowania
  • na dowolny cel
  • od 50.000 zł
 • Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie  dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV): *
  - do 50% WIBOR 6M + marża 4,30 p.p.
  - powyżej 50% do 70% WIBOR 6M + marża 4,40 p.p.
  - powyżej 70% do 80% WIBOR 6M + marża 4,50 p.p.

  * dla kredytów z okresem kredytowania dłuższym niż 10 lat podwyższa się marżę o 0,20 p.p

  Prowizja 2,00%

  Udzielenie kredytu oraz ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

 • Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką na lokalu mieszkalnym w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 6M, na dowolny (konsumencki) cel. Kalkulacja została sporządzona na dzień 1 lipca 2020r.

  1. Cel kredytu : dowolny (konsumencki)
  2. Kwota kredytu:  257 000,00 PLN
  3. Okres kredytu:   180 miesięcy
  4. Oprocentowanie kredytu: zmienne 4,98%,   stanowiące sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 6M (0,28% na dzień 30.06.2020r.) i stałej w całym okresie kredytowania marży Banku wynoszącej 4,70%
  5. Prowizja: w wysokości 2,0% od kwoty kredytu, co stanowi kwotę 5 140,00 - dla Klientów nieposiadających rachunku ROR w  Silesia Banku
  6. LTV( relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 80%
  7. Płatny w 180miesięcznych równych ( annuitetowych) ratach.179 rat w wysokości 2 030,21 PLN i ostatnia 180 rata w wysokości 2 078,82 PLN.
  8. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Concordia Mój Dom             (z oferty Banku) wynosi 2 295,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości  153,00 PLN.
  9. Inne koszty:  
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 ,00 PLN
   • koszt wykreślenia hipoteki: 30,00 PLN

  Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

  1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 5,57 %
  2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 257 000,00 PLN
  3. Całkowity kwota do zapłaty: 372 970,41 PLN
  4. Całkowity koszt kredytu: 115 970,41 PLN na co składają się:
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • prowizja za udzielenie kredytu: 5 140,00 PLN
   • odsetki: 108 486,41 PLN
   • koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 01.07.2020r.: 2 295,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN
   • koszt wykreślenia hipoteki: 30,00 PLN

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny lokalu mieszkalnego ( operatu szacunkowego), gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta

  Ryzyko zmiennej stopy procentowej

  Zaciągnięcie kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 6M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu. Zmiana stopy referencyjnej  powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu  powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

 • Obowiązkowym ubezpieczeniem do kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń we współpracy z firmą CONCORDIA Ubezpieczenia. Możliwe jest również zawarcie polisy z innym ubezpieczycielem, akceptowanym przez Bank, pod warunkiem spełnienia minimalnych kryteriów ochrony ubezpieczeniowej.