Kredyt w ROR

Dla Klientów posiadających stałe wpływy na rachunek ROR z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty Bank może udostępnić kredyt odnawialny. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie rachunku ROR z regularnymi wpływami nie krócej niż 3 miesiące. Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, do wysokości trzykrotności miesięcznych wpływów, nie więcej niż 20.000 zł

Korzyści:

  • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których można realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe
  • każda spłata całości lub części kredytu powoduje jego odnowienie się o spłaconą część i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie trwania umowy
  • kredyt przyznaje się na okres 1 roku z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny roczny okres