Kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu

 • Kredyt Gotówkowy z oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 6M i stałą w całym okresie kredytowania marżę Banku

  • przeznaczony na dowolny konsumpcyjny cel
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • niska prowizja
  • od 10 000,00 zł
  • z okresem kredytowania od 3 do 15 lat
 • Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i stałej marży banku. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 6M

  • dla kredytów do 20 000,00 zł  -  WIBOR 6M +  marża 6,80 p.p.
  • dla kredytów  powyżej 20 000,00 zł  -  WIBOR 6M +  marża 6,60 p.p.

  Obowiązująca w Banku wysokość WIBOR 6M ogłaszana jest w Komunikacie dla Klientów i zamieszczana na Tablicy Ogłoszeń w Banku oraz na www.silesiabank.pl

      Tabela oprocentowania kredytów

      Taryfa opłat i prowizji dla Klientów

  • Kredyt w wysokości:     30 000,00 zł
  • prowizja 3,0%, bez zastosowania zniżek:    900,00 zł
  • oprocentowanie zmienne  WIBOR 6M + 6,60 p.p. = 7,35 + 6,60 =  13,95 % (na dzień 19.10.2022r.)
  • płatny w 48 ratach równych (annuitetowych)

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 16,78%, całkowita kwota kredytu 30 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 40 231,37 zł, oprocentowanie zmienne (WIBOR 6M + 6,60 p.p.) 13,95%, Całkowity koszt kredytu wynosi 10 231,37 zł, (w tym prowizja 3,00% - 900,00 zł, odsetki 9 331,37 zł.). Płatny w 48 miesięcznych ratach - 47 rat w wysokości 819,22 zł i ostatnia wyrównawcza w wysokości 828,03 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.10.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Ryzyko zmiennej stopy procentowej

  Zaciągnięcie kredytu wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz  stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 6M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu. Zmiana stopy referencyjnej  powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

 • Nie jest wymagane.