Informacja w sprawie zwołania Zebrania Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego w Katowicach

Szanowni Państwo

Przedstawiciele Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach zaprasza na zwołane na dzień 27 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Stalexport”  w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Zebranie Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach.

Zarząd Banku informuje również o wyłożeniu w sekretariacie Banku w Katowicach, ul. Kopernika 5 do wglądu Członków, następujących dokumentów:

  1. rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
  2. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
  3. protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Dokumenty dostępne są do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Kopie w/w dokumentów dostępne są również w Oddziałach Banku:

  • w Chorzowie, ul. Żeromskiego 4, w godzinach od 9.00 do 15.00,
  • w Imielinie, ul. Imielińska 83a, w godzinach od 9.00 do 14.00,
  • w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 16, w godzinach od 9.00 do 15.00,

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach

Poniżej znajduje się  pełny tekst informacji w sprawie zwołania Zebrania wraz z porządkiem obrad.

Informacja w sprawie zwołania Zebrania Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego "SILESIA" w Katowicach - tekst jednolity