Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych

Zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności seniorów,  do udziału w bezpłatnym webinarium 'Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych"

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Więcej informacji o webinariumi rejestracja znajdziecie Państwo na stronie KNF https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80737&p_id=18