Rachunki powiernicze

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach posiada w swojej ofercie usługę rachunku powierniczego.

Rachunek powierniczy – rachunek bankowy służący do przechowywania i wypłacania środków pieniężnych w celu realizacji  zawartej pomiędzy Powiernikiem a Powierzającym, Umowy powierniczej z poświadczoną datą pewną.

Warunki dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku powierniczym określone  zostają w umowie rachunku, a w szczególności:

  • warunki, po spełnieniu których Powiernik może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku,

  • dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Powiernika warunków niezbędnych do wypłaty środków pieniężnych.  

     Warunki prowadzenia rachunku są każdorazowo ustalane indywidualnie.

Kursy walut

Kursy walut2017-08-10 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1397
1 USD3.5278
1 CHF3.6291
1 GBP4.5608
więcej