Bankowość elektroniczna

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje bankowość elektroniczną w dwóch wariantach:

eCorpoNet - przeznaczony jest dla Klientów z sektora MŚP z rozbudowaną księgowością, dużą bazą kontrahentów, wielopoziomową akceptacją płatności. Dostęp do konta bankowego z dowolnego miejsca przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Internetu.

Podstawowe usługi świadczone przez Bank w systemie eCorpoNet to:

 • udostępnianie informacji o stanie środków na rachunku/rachunkach Klienta,
 • udostępnianie historii rachunków bankowych (za rok bieżący i ubiegły),
 • udostępnianie wyciągów bankowych,
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewów, stałych zleceń, zleceń w systemie Sorbnet),
 • składanie zleceń dewizowych,
 • definiowanie przelewów dla płatności okresowych, szablony płatności i bazę kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
 • zakładanie i likwidowanie lokat,
 • udostępnianie informacji o stanie przesłanych zleceń – zakres i wielkość zrealizowanych przez Bank płatności w danym dniu,
 • zamawianie kolejnych list haseł jednorazowych i ich aktywacja,
 • doładowanie telefonu komórkowego na kartę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcje wykonywane przez Internet wymagają autoryzacji. W zależności od preferencji Użytkownika dostępne są trzy sposoby autoryzacji operacji – lista haseł jednorazowych (50 szt. na liście),kod przesyłany drogą SMS, kwalifikowany podpis elektroniczny. Dla ochrony środków na rachunku hasło dostępu i kody służące do autoryzacji należy chronić przed dostępem osób niepowołanych.

eBankNet – przeznaczony dla Klientów  - mikroprzedsiębiorstw oraz z sektora MŚP z uproszczoną księgowością, z jednym poziomem akceptacji płatności. Dostęp do konta bankowego z dowolnego miejsca przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Internetu.

System umożliwia:
 • sprawdzanie stanu rachunków oraz ich historię
 • składanie poleceń przelewów, w tym stałych zleceń
 • składanie zleceń dewizowych
 • definiowanie przelewów
 • zakładanie i likwidowanie lokat
 • bieżące sprawdzanie statusu zleceń
 • uzyskiwanie informacji w formie SMS o wybranych zdarzeniach
 • doładowanie telefonu komórkowego na kartę
 • składanie przelewów natychmiastowych BlueCash

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcje wykonywane przez Internet wymagają autoryzacji. W zależności od preferencji Użytkownika dostępne są dwa sposoby autoryzacji operacji – lista haseł jednorazowych (50 szt. na liście) lub kod przesyłany drogą SMS. Dla ochrony środków na rachunku hasło dostępu i kody służące do autoryzacji należy chronić przed dostępem osób niepowołanych.

Dla Państwa wygody Silesia Bank udostępnia bankowość mobilną w formie strony lite pod adresem: m.silesiabank.pl

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1627
1 USD3.6601
1 CHF3.6596
1 GBP4.6017
więcej