Kredyt obrotowy

Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje przedsiębiorcom kredyt obrotowy w rachunku kredytowy. Ma on charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy. Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać ściśle z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez Klienta. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej