Rachunek ROR

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje rachunek ROR.

Rachunek oszczędnościowo– rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w złotych polskich  Do zawarcia umowy wystarczy dowód osobisty. Rachunek może być założony jako wspólny dla dwóch osób, można do niego ustanowić maksymalnie 2 pełnomocników. Bank prowadzi rachunki również dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Poprzez rachunek można dokonywać operacji wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów wewnętrznych, przelewów do innych banków, również w formie stałych zleceń i poleceń zapłaty.  Środki na rachunku są oprocentowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą Oprocentowania, odsetki dopisywane są kwartalnie. Na życzenie Klienta do rachunku wydaje się kartę płatniczą, dostęp do bankowości internetowej i udostępnia informację SMS. Dla rachunków o stałych wpływach Bank na wniosek Posiadacza może udostępnić kredyt odnawialny. Do rachunku ROR indywidualnego Posiadacz może ustanowić zapis na wypadek śmierci. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie.

Kursy walut

Kursy walut2018-02-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0398
1 USD3.2864
1 CHF3.4856
1 GBP4.5744
więcej