Rachunek powierniczy

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach posiada w swojej ofercie usługę rachunku powierniczego.

Rachunek powierniczy – rachunek bankowy służący do przechowywania i wypłacania środków pieniężnych w celu realizacji  zawartej pomiędzy Powiernikiem a Powierzającym, Umowy powierniczej z poświadczoną datą pewną.Warunki dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku powierniczym określone zostają w umowie rachunku, a w szczególności:

  • warunki, po spełnieniu których Powiernik może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku,
  • dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Powiernika warunków niezbędnych do wypłaty środków pieniężnych. 

    Warunki prowadzenia rachunku są każdorazowo ustalane indywidualni

Kursy walut

Kursy walut2018-02-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0398
1 USD3.2864
1 CHF3.4856
1 GBP4.5744
więcej