Lokaty standardowe

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach oferuje lokaty Standard o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz lokaty Progresja o zmiennym, przyrastającym przez 12 miesięcy oprocentowaniu. Lokaty Standard o zmiennym oprocentowaniu zakładane na okresy od 6 miesięcy są lokatami rentierskimi, co oznacza, że odsetki udostępniane są do wypłaty w okresach kwartalnych w trakcie trwania okresu umownego. Dla osób posiadających rachunek ROR z dostępem do bankowości internetowej istnieje możliwość samodzielnego zakładania lokat, premiowana najwyższym oprocentowaniem dla danej lokaty zgodnie z Tabelą Oprocentowania. Środki na lokatach mogą być objęte zapisem na wypadek śmierci, do lokaty można ustanowić pełnomocnictwo (do jednej lokaty można ustanowić maksymalnie 2 pełnomocników). Bank prowadzi również lokaty walutowe w EUR i USD. Środki zdeponowane w Banku podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równej równowartości 100.000 EUR.

Kursy walut

Kursy walut2017-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0692
1 USD3.4509
1 CHF3.4587
1 GBP4.5964
więcej