Kredyt mieszkaniowy

Korzyści

Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 3M przeznaczony jest na cele mieszkaniowe.

 • w złotówkach
 • do 20 lat kredytowania

W przypadku ekspozycji kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości, w postaci finansowania nakładów na dom mieszkalny, okres kredytowania może być wydłużony do lat 25.

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • przejrzyste zasady

Kredyt mieszkaniowy przeznaczony jest na:

 • zakup działki budowlanej;
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym: 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, 3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego: 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Oprocentowanie i opłaty

Kredyt na cele mieszkaniowe do 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

- do 50%

- powyżej 50% do 70%

- powyżej 70% do 80%

WIBOR 3M + marża od 1,80 p.p.

WIBOR 3M + marża od 1,90 p.p.

WIBOR 3M + marża od 2,00 p.p.

Kredyt na cele mieszkaniowe powyżej 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

- do 50%

- powyżej 50% do 70%

- powyżej 70% do 80%

WIBOR 3M + marża od 1,50 p.p.

WIBOR 3M + marża od 1,60 p.p.

WIBOR 3M + marża od 1,70 p.p.

Prowizja już od 1,00%

Tabela oprocentowania kredytów.

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych.

Udzielenie kredytu oraz ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

Przykład reprezentatywny

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 3M, na zakup lokalu mieszkalnego. Kalkulacja została sporządzona na dzień 24 lipca 2017 r.

 1. Cel kredytu : zakup lokalu mieszkalnego
 2. Wartość lokalu mieszkalnego : 250 000,00 PLN
 3. Kwota kredytu: 200 000,00 PLN
 4. Okres kredytu: 240 miesięcy
 5. Oprocentowanie kredytu: zmienne 3,68%, stanowiące sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M(1,73% na dzień 24.07.2017r.) i stałej w całym okresie kredytowania marży Banku wynoszącej 1,95%
 6. Prowizja: w wysokości1,5% od kwoty kredytu, co stanowi kwotę 3 000,00 - dla Klientów nie posiadających rachunku ROR w Silesia Banku
 7. LTV( relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 80%
 8. Płatny w 240 miesięcznych równych (annuitetowych) ratach. 239 rat w wysokości1 178,83 PLN i ostatnia 240 rata w wysokości 1 198,40 PLN.
 9. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Concordia Dom ( z oferty Banku) wynosi 2 100,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości105,00 PLN.
 10. Inne koszty:
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 ,00 PLN
  • koszt wykreślenia hipoteki:30,00 PLN

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

 1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 4,05%
 2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 200 000,00 PLN
 3. Całkowity kwota do zapłaty: 288 087,77 PLN
 4. Całkowity koszt kredytu: 88 087,77 PLN na co składają się:
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • prowizja za udzielenie kredytu: 3 000,00 PLN
  • odsetki: 82 938,77 PLN
  • koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 13.07.2017r.: 2 100,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN
  • koszt wykreślenia hipoteki:30,00 PLN

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny lokalu mieszkalnego ( operatu szacunkowego), gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. Zmiana stopy referencyjnej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

Ubezpieczenie

Obowiązkowym ubezpieczeniem do kredytu mieszkaniowego jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń we współpracy z firmą CONCORDIA Ubezpieczenia. Możliwe jest również zawarcie polisy z innym ubezpieczycielem, akceptowanym przez Bank, pod warunkiem spełnienia minimalnych kryteriów ochrony ubezpieczeniowej.

Lista ubezpieczycieli akceptowanych przez Silesia Bank.

Lista ubezpieczycieli nieakceptowanych przez Silesia Bank.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej