Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych:

 • w złotówkach
 • do 20 lat kredytowania

W przypadku ekspozycji kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości, w postaci finansowania nakładów na dom mieszkalny, okres kredytowania może być wydłużony do lat 25.

 • oprocentowanie - zmienne: WIBOR 3M + marża Banku (od 1,7 p.p. do 5 p.p.), stała w całym okresie kredytowania*
 • prowizja za udzielenie kredytu - już od 1,00 %
 • brak opłaty przygotowawczej!
 • karencja w spłacie - do 24 miesięcy
 • prowizja za wcześniejszą spłatę całości lub części zadłużenia - 1,00% od kwoty spłaty, do 3 lat od chwili zaciągnięcia kredytu

* Ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach udziela kredytów na cele mieszkaniowe, w walucie polskiej, o stałym (do 2 lat) i zmiennym oprocentowaniu. Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat. Kredytu mieszkaniowego udziela się z  przeznaczeniem na:

 • zakup działki budowlanej, lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego
 • budowę, generalny remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego
 • refinansowanie kosztów poniesionych na prowizję agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu jeśli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenie wniosku

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,97%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 286.927,93 zł, oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M + marża Banku) 3,71%, całkowity koszt kredytu 86.927,93 zł(w tym: prowizja - 3.000,00 zł, odsetki - 83.678,93 zł, koszt ustanowienia hipoteki - 219,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki – 30,00 zł), 239 miesięcznych rat w wysokości 1.181,92 zł, 240 rata wyrównawcza w wysokości 1.200,05 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.07.2016 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy dodatkowej – ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – koszt nie wliczony do RRSO.

Kursy walut

Kursy walut2017-06-27 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0883
1 USD3.6223
1 CHF3.7301
1 GBP4.6079
więcej