Kredyt konsolidacyjny

Korzyści

1 rata zamiast wielu? Rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny!

 • z możliwością skonsolidowania zadłużenia w Silesia Bank
 • oprocentowanie WIBOR 1Y + marża Banku
 • marża stała w całym okresie kredytowania

Wysokość marży i prowizji uzależniona jest od ryzyka banku dla danej transakcji kredytowej, kwoty kredytu, okresu kredytowania oraz proponowanego zabezpieczenia.

Z możliwością uzyskania kwoty dodatkowej w wysokości uzależnionej od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Skonsolidować można terminowo obsługiwane kredyty/pożyczki z tytułu:

 • kredyt/pożyczka gotówkowa;
 • kredyt/pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt/pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
 • kredyt studencki;
 • kredyt na zakup papierów wartościowych;
 • kredyt/ pożyczka udzielony przez zakład pracy;
 • inny kredyt celowy nie ujęty powyżej.

Oprocentowanie i opłaty

Kredyt konsolidacyjny do 150 000,00 zł, zabezpieczony hipotecznie, dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

- do 50%

- powyżej 50% do 70%

- powyżej 70% do 80%

WIBOR 1Y + marża od 2,8 p.p.

WIBOR 1Y + marża od 2,90 p.p.

WIBOR 1Y + marża od 3,00 p.p.

Kredyt konsolidacyjny powyżej 150 000,00 zł, zabezpieczony hipotecznie, dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

- do 50%

- powyżej 50% do 70%

- powyżej 70% do 80%

WIBOR 1Y + marża od 2,50 p.p.

WIBOR 1Y + marża od 2,60 p.p.

WIBOR 1Y + marża od 2,70 p.p.

Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczenia hipoteką:

- do 20 000,00zł

- powyżej 20 000,00zł

- zabezpieczony kaucją

WIBOR 1Y + marża od 5,50 p.p.

WIBOR 1Y + marża od 5,00 p.p.

WIBOR 1Y + marża od 2,50 p.p.

Prowizja już od 0,00%

Tabela oprocentowania kredytów.

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych.

Udzielenie kredytu oraz ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

Przykład reprezentatywny

Reprezentatywny przykład kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką na lokalu mieszkalnym w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 1Y, na konsolidację posiadanych zobowiązań kredytowych. Kalkulacja została sporządzona na dzień 24 lipca 2017r.

 1. Cel kredytu : konsolidacja posiadanych zobowiązań kredytowych
 2. Kwota kredytu: 170 000,00 PLN
 3. Okres kredytu: 180 miesięcy
 4. Oprocentowanie kredytu: zmienne 4,80%,  stanowiące sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 1Y (1,85% na dzień 24.07.2017r.) i stałej w całym okresie kredytowania marży Banku wynoszącej 2,95%
 5. Prowizja: w wysokości 1,0% od kwoty kredytu, co stanowi kwotę 1 700,00 - dla Klientów nie posiadających rachunku ROR w  Silesia Banku
 6. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 80%
 7. Płatny w 180 miesięcznych równych (annuitetowych) ratach 179 rat w wysokości 1 327,09 PLN i ostatnia 180 rata w wysokości 1 347,52 PLN.
 8. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Concordia Dom (z oferty Banku) wynosi 1 335,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości 89,00 PLN.
 9. Inne koszty:  
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN
  • koszt wykreślenia hipoteki: 30,00 PLN

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

 1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 5,20%
 2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 170 000,00 PLN
 3. Całkowity kwota do zapłaty: 241 980,63 PLN
 4. Całkowity koszt kredytu: 71 980,63 PLN na co składają się:
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • prowizja za udzielenie kredytu: 1 700,00 PLN
  • odsetki: 68 896,63 PLN
  • koszt ubezpieczenia  lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 13.07.2017r.: 1 335,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN
  • koszt wykreślenia hipoteki: 30,00 PLN

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny lokalu mieszkalnego (operatu szacunkowego), gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz  stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 1Y. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu. Zmiana stopy referencyjnej  powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

Ubezpieczenie

Obowiązkowym ubezpieczeniem do kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń we współpracy z firmą CONCORDIA Ubezpieczenia. Możliwe jest również zawarcie polisy z innym ubezpieczycielem, akceptowanym przez Bank, pod warunkiem spełnienia minimalnych kryteriów ochrony ubezpieczeniowej.

Lista ubezpieczycieli akceptowanych przez Silesia Bank.

Lista ubezpieczycieli nieakceptowanych przez Silesia Bank.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej