Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

Korzyści

Potrzebna większa gotówka na wymarzony cel? Sprawdź kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie!

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • długi okres kredytowania - do 20 lat!
 • stała marża w całym okresie kredytowania
 • na dowolny cel
 • od 50.000 zł

Oprocentowanie i opłaty

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie do 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

- do 50%

- powyżej 50% do 70%

- powyżej 70% do 80%

WIBOR 6M + marża od 3,80 p.p.

WIBOR 6M + marża od 3,90 p.p.

WIBOR 6M + marża od 4,00 p.p.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie powyżej 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

- do 50%

- powyżej 50% do 70%

- powyżej 70% do 80%

WIBOR 6M + marża od 3,50 p.p.

WIBOR 6M + marża od 3,60 p.p.

WIBOR 6M + marża od 3,70 p.p.

Prowizja już od 1,00%

Tabela oprocentowania kredytów.

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych.

Udzielenie kredytu oraz ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

Przykład reprezentatywny

Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką na lokalu mieszkalnym w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 6M, na dowolny (konsumencki) cel. Kalkulacja została sporządzona na dzień 24 lipca 2017r.

 1. Cel kredytu : dowolny (konsumencki)
 2. Kwota kredytu: 200 000,00 PLN
 3. Okres kredytu: 180 miesięcy
 4. Oprocentowanie kredytu: zmienne 5,76%, stanowiące sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 6M (1,81% na dzień 24.07.2017r.) i stałej w całym okresie kredytowania marży Banku wynoszącej 3,95%
 5. Prowizja: w wysokości 2,0% od kwoty kredytu, co stanowi kwotę 4 000,00 - dla Klientów nie posiadających rachunku ROR w  Silesia Banku
 6. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 80%
 7. Płatny w 180 miesięcznych równych (annuitetowych) ratach 179 rat w wysokości 1 662,45 PLN i ostatnia 180 rata w wysokości 1 698,11 PLN.
 8. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Concordia Dom (z oferty Banku) wynosi 1 575,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości 105,00 PLN.
 9. Inne koszty:  
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 ,00 PLN
  • koszt wykreślenia hipoteki: 30,00 PLN

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

 1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 6,38%
 2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 200 000,00 PLN
 3. Całkowity kwota do zapłaty: 304 900,66 PLN
 4. Całkowity koszt kredytu: 104 900,66 PLN na co składają się:
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • prowizja za udzielenie kredytu: 4 000,00 PLN
  • odsetki: 99 276,66 PLN
  • koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 13.07.2017r.: 1 575,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN
  • koszt wykreślenia hipoteki:30,00 PLN

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia  kosztu wyceny lokalu mieszkalnego ( operatu szacunkowego), gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 6M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu. Zmiana stopy referencyjnej  powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu  powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

Ubezpieczenie

Obowiązkowym ubezpieczeniem do kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń we współpracy z firmą CONCORDIA Ubezpieczenia. Możliwe jest również zawarcie polisy z innym ubezpieczycielem, akceptowanym przez Bank, pod warunkiem spełnienia minimalnych kryteriów ochrony ubezpieczeniowej.

Lista ubezpieczycieli akceptowanych przez Silesia Bank.

Lista ubezpieczycieli nieakceptowanych przez Silesia Bank.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6664
1 CHF3.6646
1 GBP4.6183
więcej