Karty debetowe

Karta Visa Classic debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dostęp do środków na rachunkach poprzez:

  • dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA
  • dokonywanie płatności na odległość, tj. płatności w Internecie, za zamówienia telefoniczne, pocztowe oraz dokonywania transakcji zbliżeniowych
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA
  • wypłaty gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA
  • sprawdzenie w bankomatach wysokości dostępnych środków
Karta wydawana jest na 3 lata, aktywacja karty następuje za pomocą kodu PIN w bankomacie. Kartę wydaje się Posiadaczowi rachunku lub innemu Użytkownikowi wskazanemu przez Posiadacza. Do rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty. W przypadku karty zbliżeniowej wyposażonej w antenę zbliżeniową wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzonych na terenie Polski na chwilę obecną wynosi 30 zł dla jednorazowej transakcji.

W celu ochrony środków na rachunku kartę należy chronić przed dostępem osób niepowołanych, nigdy nie podawać numeru PIN w korespondencji oraz przechowywać go w miejscu bezpiecznym, nigdy razem z kartą.

Kursy walut

Kursy walut2018-08-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1681
1 USD3.6525
1 CHF3.6469
1 GBP4.6331
więcej