O Fundacji

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” jako pierwszy i dotychczas jako jedyny bank spółdzielczy w Polsce powołał Fundację, której celem jest działanie na rzecz lokalnej społeczności. W ten sposób poprzez Fundację realizowana jest misja społeczna Banku.
Fundacja „Silesia Hominibus” czyli „ Śląsk ludziom” rozpoczęła działalność w marcu  2015 roku dysponując 100 tys. zł funduszu założycielskiego. Fundacja zasilana jest dalszymi wpłatami Banku Spółdzielczego. Na konto  wpłynęły też pierwsze darowizny osób fizycznych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki przeznacza na cele charytatywne, społeczno-kulturalne oraz promocję sportu. W przyszłym roku Fundacja będzie starała się o otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego. Wtedy będzie miała możliwość uzyskiwania środków z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Na czele Fundacji stoi Zarząd, a funkcje kontrolne sprawuje Rada Fundacji, funkcje te pełnione są społecznie.  W związku z tym koszty działania Fundacji są minimalne, a pozyskane środki mogą służyć realizacji celów statutowych.

Beneficjentami Fundacji są ludzie i organizacje. Fundacja „Silesia Hominibus” jest organizacją działającą wyłącznie na rzecz dobra wspólnego. Liczymy na dalszy rozwój działalności Fundacji przy wsparciu nie tylko Banku Spółdzielczego „Silesia”, ale również ludzi dobrej woli.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej