Zawiadomienie o otwarciu rachunków VAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,

Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach zawiadamia, że każdemu przedsiębiorcy posiadającemu co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej Umowy lub Aneksu do Umowy.
Z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT nie będą pobierane opłaty.

Numer NRB utworzonego rachunku VAT jest dostępny w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet, na stronie internetowej www.silesiabank.pl  oraz w placówkach Banku.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6664
1 CHF3.6646
1 GBP4.6183
więcej