Nowa placówka w Rybniku

Szanowni Klienci,
Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Profit” z siedzibą w Rybniku, przez nasz Bank.
Z dniem 16 listopada br. Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” obejmie zarząd majątkiem SKOK. Natomiast z datą 30 listopada 2016 roku SKOK Profit zostanie przejęta przez nas jako bank przejmujący.
Przejęcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Profit. Do daty przejęcia Kasa będzie prowadziła działalność i oferowała swoje usługi w dotychczasowym zakresie.
Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie (dostępnym na stronie internetowej KNF www.knf.gov.pl oraz poniżej) „Sytuacja Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” pozwala na przejęcie SKOK Profit w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Profit wynosi 0,46% wartości aktywów Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach”. Ponadto jak czytamy dalej w komunikacie: „KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach w proces restrukturyzacji sektora SKOK.”

Kursy walut

Kursy walut2018-02-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0398
1 USD3.2864
1 CHF3.4856
1 GBP4.5744
więcej