Komunikat

Szanowni Państwo!

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach uprzejmie informuje, że termin planowanego na dzień 1 października 2018r. połączenia Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Kłomnicach (bank przejmowany), z uwagi na trwające przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowanie administracyjne ulegnie przesunięciu. Termin połączenia ustalony zostanie w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na połączenie Banków.
Niezależnie od trwającego postępowania administracyjnego, od dnia 28 sierpnia 2018r., zarząd nad Bankiem Spółdzielczym w Kłomnicach sprawuje Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach.
Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach niezwłocznie poinformuje o terminie połączenia Banków.
Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego
„SILESIA” w Katowicach

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6640
1 CHF3.6656
1 GBP4.6137
więcej