Komunikat dla przedsiębiorców - Płatności Split Payment

Szanowni Państwo,

Z dniem 01 lipca 2018r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach otworzy wszystkie rachunki VAT
w terminie do 15 czerwca 2018r.

Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej Umowy lub Aneksu do Umowy.
Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet, na stronie internetowej www.silesiabank.pl  oraz w placówkach Banku.

Więcej informacji o Split Payment

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6640
1 CHF3.6656
1 GBP4.6137
więcej