Komunikat

Katowice, dnia 4 grudnia 2018r.


Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach
ul. Kopernika 5, 40-064 Katowice
KRS 0000069956, NIP 6340125531

Szanowni Państwo!

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach, uprzejmie informuje, że decyzją nr DBS W3.724.3.2018 z dnia 4 grudnia 2018r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na połączenie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach z Bankiem Spółdzielczym w Kłomnicach.
Połączenie Banków, stosownie do art. 99 Prawa Spółdzielczego nastąpi z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym dla Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach.


Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach niezwłocznie poinformuje o terminie połączenia Banków.

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1632
1 USD3.6575
1 CHF3.6617
1 GBP4.6218
więcej