Komunikat

Szanowni Państwo!

W związku ze zgodnymi Uchwałami Zebrania Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018r. oraz Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 10 maja 2018r. realizowany jest proces połączenia Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Kętach jako bankiem przejmowanym. Planowany dzień połączenia to 1 czerwca 2018r. Połączenie nastąpi w trybie art. 124 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe oraz art. 38 §  1 pkt 8 i art. 96-102 Ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo spółdzielcze.
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach, w oparciu o art. 124d Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe informuje:
środki objęte ochroną gwarancyjną w trybie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji zgromadzone w Banku powstałym wskutek połączenia z innym bankiem przekraczające równowartość 100 000 EUR mogą być wypłacone w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia o zamiarze połączenia się banków, w kwocie przekraczającej wartość środków gwarantowanych, bez utraty naliczonych odsetek oraz ponoszenia opłat z tego tytułu.

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA”
w Katowicach

Kursy walut

Kursy walut2018-10-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1681
1 USD3.6064
1 CHF3.6126
1 GBP4.7391
więcej